+27 (0)82 499 2171 tinus@nitzechon.co.za

AGRI SPRAY

Agri Spray Solutions is n maatskappy wat daarop gefokus is om die belangrikste element in enige besproeingsboerdery, naamlik water, se kwaliteit te verbeter.

Die gevolg is dat ons deur gebruik te maak van die nuutste tegnologie en innovasie, die besproeiingsboer bystaan om te verseker dat die geleier wat al die voedingstowwe wat enige gewas benodig, naamlik water se kwaliteit verbeter en spreekwoordelik in ‘n super geleier te verander.

Die gevolg hiervan is dat die plant alle nodige voedingstowwe net beter en meer effektief opneem en gebruik. Dit bring mee dat minder kunsmis en arbeid gebruik hoef te word. Oor n tydperk verlaag dit kostes. Gesien in die afname van byvoorbeeld mieliepryse is dit uiters noodsaaklik vir die besproeiingsboer om op alle terreine kostes te bespaar en meer effektief te boer.

Dit is waarmee ons die boer bystaan deur die water te filtreer tot op 500 mikron .  Dit bring mee dat verstopping van spuite op spilpunte verhoed word. Verder kan ons enige tekorte en stres wat die gewas mag ondervind, vroegtydig optel nog voor dit met die blote oog sigbaar is. Ons maak gebruik van sateliettegnologie wat direk op u selfoon en of rekenaar beskikbaar is. Dit bring mee dat daar voorkomend opgetree kan word om enige tekorte en/of behoefte van die gewas aan te spreek alvorens daar onherstelbare skade plaasvind.

Deur gebruik te maak van ons benatter verlaag ons die water se oppervlakspanning om die plant te help om voedingstowwe beter en meer doeltreffend op te neem. Die water kan dus die grond dieper en vinniger benat, Die water en voedingstowwe word deur die oppervlak direk na die wortels van die gewas gelei, daar waar dit benodig word. Deur dit tesame met ‘n blaar bemesting te gebruik verbeter en verhoog dit die vloeistof se kontak op die blaar se oppervlak wat sodoende die voedingstowwe meer doeltreffend opneem. Dit verbeter ook die grond se vermoë om vog beter te behou. Die gebruik van ons produk sal die gebruik van onkruiddoders en gifstowwe verminder sonder om die gewas se opbrengs of kwaliteit te benadeel. Dit is belangrik om te onthou dat ons nie die bestaande bemestingsprogram verander nie! Proewe is al op verskeie gewasse met groot welslae gedoen en sal ons hierdie resultate met graagte tydens konsultasie met u deel.

Vir enige gratis konsultasie kan u my gerus kontak sodat ek u vir u gerief op u plaas kan kom inlig oor al die beskikbare oplossings. Al wat dit kos is u tyd.

Contact details:

P: Adriaan Van Wyk
T: +27 83 675 6737
E: at@agrispray.co.za
W: www.agrispay.co.za
Registration: 2017/250327/07