+27 (0)82 499 2171 tinus@nitzechon.co.za

Verslag soos ontvang van Adriaan van Wyk – Agrispray; Noord Kaap

Ek het die vorige seisoen en ook nou die sink (Zinc-Flo) en koper (Demildex) saam met ons bemestingsprogram aangewend.

My observasie nav die resultaat is as volg:

Sink (Zinc-Flo) aktiveer ensieme. Verder reguleer dit ook die PH van selvloeistowwe en speel dit ‘n rol in die vorming van chlorofil en groeihormone. Sink dien as katalisator by sekere reaksies in die plant. Sink tekorte in plante kom voor op Zn-arm gronde, maar kan ook geïnduseer word deur hoë grond-pH en baie hoë fosfaat. Juis die grond tipe en toestande wat hier by ons voorkom. Tekorte aan sink beïnvloed die grootte, struktuur en ontwikkeling van plantselle nadelig. Sink is ook nie baie beweeglik in die plant nie. Die gebruik van sink in die vloeistof-vorm soos verskaf deur Agrispray maak dit makliker om deur die mielies opgeneem te word en ook die mielies se wortelstelsel se ontwikkeling grootliks te stimuleer, wat die plant gesonder, sterker en selfs meer gehard maak teen droogte-toestande.

Op die pekaneute verskyn Zn-tekorte op jong blare en vertoon ‘n tipiese breëbandvergelingspatroon tussen die blaarnerwe. Dit gaan gepaard met verspotte puntblaargroei; verkorte internodes. Al hierdie probleme kon Agrispray aanspreek deur die gebruik van die produk. By die mielies is onderste litte verpersoonlik of verbruin. Hierdie simptoom kon Agrispray ook dus nou met die produk aanspreek.

By die vrugte en struike vorm rosette van vergeelde klein blaartjies op die punte van kaal takkies, wat later begin terugstrek. Vrugte is ook klein en misvormd. By die blokke waar die produk gebruik is kom hierdie simptome nie voor nie.

Verdere proewe gaan insluit ook onder andere druiwe, sonneblom, en ‘n verskeidenheid graangewasse, asook suikerriet (in samewerking met onder andere Huletts), wat ook baie spoedig deel van ons proewe sal uitmaak.

Mielies wat deel is van ons proewe in Hopetown (Noord-Kaap) omgewing.

 ‘n Kort omskrywing van die produkte:

ZINC – FLO (Organic Liquid) Reg. no L4436
Zinc-Flo (Grains) – Disease control in grain crops.

Zinc – Flo for grain crops protects and promotes root formation as a fertilizer in early growth stages of plants whilst still effectively acts as a fungicide.

Zinc –Flo (Fruits and other) – Disease control in fruit and other crops.
DEMILDEX (Reg. no. L5094)
DemildexDisease control in fruits/citrus/Vegetables/Grapes as well as
dicidious– & sub tropical fruits.
Demildex is a copper-based fungicide for crops.
Demildex is a protectant fungicide/bactericide which prevents infection on plants (fruit/vegetables/citrus/grapes). It’s mode of action is by interfering with the enzyme system of spores and mycelium, a process that is usually irreversible. It forms a chemical barrier against fungal attack.